Frihetsmonumentet
Moder Lettland

Lettlands frihetsmonument syns på lång avstånd. Monumentet är 45 meter högt och ett av de största monumenten i Europa. Monumentet är inte bara stort det är också mycket vackert. Kortet ovan är taget på ett avstånd av 220 meter.

Monumentet består av flera delar. Högst upp finns en kvinna gjord i koppar som bär på tre stjärnor. Stjärnorna symboliserar de tre lettiska provinserna Kurland, Livland och Lettgallen. Under kolonen finns två rader med konstverk uthuggna i granit.

Den Svenska konstnären och smeden Ragnar Myrsmeden från Arvika fick uppdraget att skapa den nio meter höga kvinnogestalten. Kvinnokroppen är ihålig och gjord av kopparplåtar som forslades till Lettland i delar och monterades samman på plats.

Frihetsmonumentet består av flera rader med uthuggna skulturer. De olika skulpturgrupperna representerar olika saker, som tillexempel familjen, kulturen, fosterlandets försvarare och så vidare.

Bilderna är mycket vackert gjorda. Hela statyn avtäcktes år 1935.

I grå granit finns fyra grupper av reliefer uthuggna. De representerar Kedjesprängaren, en hednisk prästina, en episk nationalhjälte.

Här syns "kedjesprängaren". Hela konstverket är en skapelse av Karlis Zalis.

Konstverket är mycket stort, men ser smäckert ut på grund av sin höjd.

Det ligger alltid blommor vid monumentet som besökare lägger ner. Dagtid finns det ofta två vakter posterade framför monumentet.

Frihetsmonumentet har alltid varit bevakat. Under Lettlands ockupation bevakades monumentet av KGB som grepp alla som ertappades med att lägga ner blommor vid monumentet. Straffet för att lägga ner blommor vid monumentet var kännbart.

Lettisk Militär bevakar frihetsmonumentet.

Efter att ha stått helt stilla framför monumentet i ett par timmar, börjar vakterna marschera sakta fram och tillbaka framför frihetsmonumentet. De har stått stilla i vårkylan och borde vara helt genomfrusna om händer och ansikte.


Frihetsmonumentet i Riga

Lettlands flagga