Lettlands Historia

karta över Lettland
BIlden ovan visar hur Lettland ser ut.

Republiken Lettland utropades 21 augusti 1991. Självständigheten erkändes av Sovjetunionen den 6 september 1991. Innan den senaste självständigheten hadde Lettland varit okuperat av Sovjetunionen sedan andra väldskriget. Förutom en kort tid av självständighet har Lettland varit okupperat av en rad olika stater. De länder som ockuperat Lettland har varit Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland och Sovjetunionen.

Lettlands befolkning uppgår till ca 2.3 miljoner, varav ca 25% är etniska ryssar.

Lettland är medlem i EU och NATO.


Staty i Riga

Lettlands flagga