Ansikts målad kille - Go Riga Go
Lettlands färger rött och vitt.
.

Staden Riga har mycket gamla anor. Redan på 2000-talet f.Kr tros det har funnits en bosättning på samma ställa som Riga ligger idag. Den nuvarande staden Riga grundades år 1201 av biskopen Albert.

Riga har alltid varit en en viktig plats för handel. Rigas placering vid flodmynningen av floden Daugava har gjort staden strategisk mycket viktig.

Under medeltiden var Riga en av Östersjöns viktigaste handelsplatser. Mellan Gotland och Riga var handeln stor. Flera grannländer ville kontrollera Riga och kampen om staden var i perioder intensiv. Både Sverige, Polen och Ryssland stred om herraväldet över staden.

Under åren 1629 till 1710 var staden under Svenskt styre. Sverige förlorade Riga till Ryssland år 1710. Detta efter Sverige år 1709 förlorat slaget vid Poltava och inte längre klarade av att försvara sina besittningar runt Östersjön.

Under åren 1914 till 1939 var Riga det själständiga Lettlands huvudstad. Mellan 1941 till 1944 var Riga ockuperat av Nazi-Tyskland. Från 1944 till 1991 tillhörde Riga Sovjetunionen.

Den 21 augusti 1991 utropade Lettland sig som en egen republik med Riga som dess huvudstad. Under den Sovjetiska ockupationen ökande andelen etniska ryssar till att bli fler än de etniska Letterna i Staden.


Riddaren i guld kläder

Lettlands flagga