Rigas ringmur

Rigas ringmur

Riga var under medeltiden en rik stad. Som alla rika städer behövde Riga ett bra försvar. En del av försvaret runt Riga var deras ringmur. Ringmuren runt Riga hade 29 försvarstorn och var två kilometer lång. Den börjades byggas år 1422 och arbetet med att förbättra muren fortsatte under flera hundra år.

Ringmuren runt Riga

Ringmuren var byggd i rött tegel och var tre meter tjock. En del av ringmuren är bevarad och en del är återuppbyggd.

Ringmuren runt Riga i Lettland

Ovan syns en del av den ursprungliga ringmuren. Muren var som viktigast under medeltiden, innan fienden började använda kraftiga kanoner. För att ta sig in i staden tog man sig in genom något av de bevakningstorn som var försedda med portar.

Rigas ringmur

När Riga blev anfallen år 1709 av Peter den förstas trupper, så hade Rigas försvar 561 kanoner och fler än 60 mösare. Kanoner var dyrbara, men Rigas försvar var välutrustat.

Medeltida Kanon i Riga

Det finns kanoner uppställda mot husfaserna i Gamla staden.

Medeltida kanon i Riga.

Medeltida kanon från Riga. Här står den som prydnad längs en gata i Gamla Staden.


Frihetsmonumentet i Riga

Lettlands flagga