Svenska porten
Gamla Stan Riga

Svensk porten - Stadsmuren runt Riga

Svenska porten är en av de portar som fanns i den mur som omgav staden Riga. Porten byggdes år 1698. Svenskporten är den enda porten som finns kvar.

Svensk porten

Svenska porten går rakt igenom ett boningshus och var en av de portar som man använde för att transportera ut sopor ur staden.

Portens namn tror komma från att under den period som porten byggdes så var Riga under Svensk överhöghet. Det sägs att lägenheten ovan porten tillhörde Rigas bödel.


Riddaren i guld kläder

Lettlands flagga