Tre bröder
Gamla Stan Riga

Husen tre bröder i gamla staden i Riga

Tre gamla stenhus som ligger bredvid varandra i gamla stan i Riga kallas ofta de "tre bröder". Det äldsta av huset byggdes under 1400-talet. Det yngsta huset, den gröna brodern, byggdes under mitten av 1800-talet. Husen finns på nr 17, 19 och 21 Maza Pils gatan.

Det gula huset, nr 19, innhyser ett arkitekturmuseum. Den gula brodern är från år 1646.

Det vita huset, nr 17, är det äldsta huset. Huset kallas även den vita brodern. Huset är det äldsta huset i gamla stan. Lägg märke till små fönstren på övervåningen. Huset är inspirerat av Holländsk arkitektur. Vanligtvis användes huset som ett kombinerat boningshus och magasin. Hantverkare och varor fanns på övervåningen och vinden. På bottenvåningen bodde husägaren där fanns en kamin som värmde upphuset.Utanför det äldsta huset finns två utsmyckade stenar.
Frihetsmonumentet i Riga

Lettlands flagga